ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံ kh

ပုံပြင်များကြည့်ခြင်း၊ Instagram တွင် kh ၏ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို download လုပ်ပါ

  • 235 ထုတ်ဝေမှုမျာ
  • စာရင်းပေးသွင်းသူ 141,249 ဦး
  • စာရင်းပေးသွင်းမှုများ 22

Khalid bin Hamad

Doha | قطر

  • စာစောင်များ

  • IGTV (တိုက်ရိုက်)