Foto e profilit ceyda.ek

Shikoni histori, shkarkoni fotografi dhe video ceyda.ek në Instagram

  • 103 publikime
  • 5,262 abonentë
  • 972 abonimet

Cey 🦋

𝚄𝚗𝚍 𝚗𝚞𝚗 𝚍𝚊 𝚏𝚕𝚒𝚎𝚐𝚎 𝚒𝚌𝚑 𝚏𝚞̈𝚛 𝚞𝚗𝚜 𝚋𝚎𝚒𝚍𝚎 𝚞𝚗𝚍 𝚠𝚎𝚛𝚏𝚎 den 𝚂𝚌𝚑𝚊𝚝𝚝𝚎𝚗 𝚍𝚎𝚗 𝚍𝚞 𝚖𝚒𝚛 𝚋𝚎𝚒𝚐𝚎𝚋𝚛𝚊𝚌𝚑𝚝 𝚑𝚊𝚜𝚝🦋🦅✍︎︎ ➪ 𝚖𝚎𝚒𝚗𝚎 𝚃𝚎𝚡𝚝𝚎 / 1995Snap/ceydabass👇🏽✎𝚖𝚎𝚒𝚗𝚎 𝚉𝚎𝚒𝚌𝚑𝚗𝚞𝚗𝚐𝚎𝚗

https://ceydaekin.myportfolio.com/