Ảnh hồ sơ podslushano_fcdynamo.kyiv

Xem câu chuyện, tải xuống ảnh và video podslushano_fcdynamo.kyiv trên Instagram

  • 11,385 ấn phẩm
  • 26,401 người đăng ký
  • 96 đăng ký

🇺🇦🎧Підслухано в Динамо UA⚽☕

▫️Вперед, Динамо! ◻️🔵⚽🏠🔹Слава Україні! Все буде - УКРАЇНА!🇺🇦#подслушаноfcdk #підслуханоfcdk #podslushanofcdk #pfcdk

http://facebook.com/podslushanofcdk

  • Ấn phẩm

  • IGTV (trực tiếp)